تبلیغات
تخته سیاه - لیست پیام های آسمانی نهم

تخته سیاه، تخته ای سبزرنگ در متنی سیاه